29Δεκ/14

Τηλεγραμματεία

Τι ακριβώς είναι η τηλεγραμματεία Είναι υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως. Δηλαδή μια έτοιμη, πλήρως εξοπλισμένη γραμματεία που απαλλάσσει πλήρως τον επιχειρηματία από την ενασχόληση και διεκπεραίωση εκτελεστικών εργασιών. Αποτελεί ουσιαστικά ένα

Read More...