Τηλεγραμματεία

Τι ακριβώς είναι η τηλεγραμματεία

Είναι υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως. Δηλαδή μια έτοιμη, πλήρως εξοπλισμένη γραμματεία που απαλλάσσει πλήρως τον επιχειρηματία από την ενασχόληση και διεκπεραίωση εκτελεστικών εργασιών.

Αποτελεί ουσιαστικά ένα μοντέλο εξωεπιχειρησιακής ανάθεσης (outsourcing), όπου η επιχείρηση / ελεύθερος επαγγελματίας αναθέτει σε έναν τρίτο συνεργάτη την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες του και διάφορα άλλα πρακτικά ζητήματα. Ουσιαστικά, με την υπηρεσία τηλεγραμματείας αποκτά μια κανονική γραμματέα η οποία όμως βρίσκεται εκτός της έδρας της επιχείρησης, παρέχοντας τις υπηρεσίες της από απόσταση και την απαλλάσσει από την ενασχόληση και διεκπεραίωση εκτελεστικών εργασιών και πρόσθετων κοστολογίων. Στην Euro-telecommerce, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε παρέχονται μέσα σε ένα διευρυμένο ωράριο, ακόμη και κάθε μέρα, όλες τις ώρες και συνοψίζονται στις παρακάτω:

  • Κάλυψη τηλεφωνικής επικοινωνίας(εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων) με υποδοχή – φιλτράρισμα – διαχείριση – προώθηση κλήσεων, απαντήσεις ερωτημάτων, παροχή πληροφοριών, κράτηση μηνυμάτων / αιτημάτων από εκπαιδευμένες και έμπειρες τηλεφωνήτριες.
  • Υπηρεσίες προβολής: ιστοσελίδες καταχώρηση της επιχείρησης σε επαγγελματικούς καταλόγος για μεγαλύτερη προβολή στο διαδίκτυο
  • Μαζική αποστολή newsletters, SMS

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανολόγους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μεσίτες, συμβούλους, ασφαλιστές κ.α.) και επιχειρήσεις που εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουν γραμματεία ή έχουν ανάγκη να την ενισχύσουν. Στην Euro-Telecommerce έχουμε την υποδομή και την τεχνογνωσία για να εξυπηρετούμε και μεγάλες εταιρείες.

Πρόκειται για μία νέα ανάγκη των επαγγελματιών;
Λόγω κρίσης και παράλληλα υψηλού κόστους, έλλειψης χώρου ή μη αναγκαιότητας για πλήρη απασχόληση, οι επαγγελματίες δεν προχωρούν σε πρόσληψη γραμματέως, με αποτέλεσμα να μην έχουν κάλυψη της συγκεκριμένης και κρίσιμης ανάγκης τους. Εδώ ερχόμαστε να δώσουμε άμεση και οικονομική λύση με την παροχή Γραμματειακής Υποστήριξης εξ’ αποστάσεως / Τηλεγραμματεία. Η ανάγκη λοιπόν δεν είναι νέα, αλλά η λύση της Τηλεγραμματείας είναι σχετικά νέα για την ελληνική αγορά.